Bibliotečki fond u Biblioteci Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini kompjuterski se obrađuje u programu File Maker Pro. Baza za ovaj online katalog prilagođena je u Microsoft Accessu, a može se pretraživati prema uobičajenim zahtjevima za parametre (prema autoru, naslovu, mjestu izdanja, izdavaču, godini izdanja, ključnoj riječi i dr.).

Fond Biblioteke trenutno čini oko 20.000 biranih bibliotečkih jedinica iz oblasti bošnjačkih studija, a čine ga knjige, zbornici, spomenice, separati i periodika (listovi, novine i časopisi) i dr.

U elektronski katalog unesen je cjelokupni fond Biblioteke, a katalog se ažurira periodično.

Upiti vezani za elektronski katalog:
tel: +387 33 438 598
e-mail: biblioteka@preporod.ba


  • Pretražite knjižni fond unosom željenih parametara. Pretraga se vrši po svim unesenim parametrima, odnosno logičkim "I".
  • Prilikom pretraživanja po autorima treba upisati ime pa prezime koje tražite.
  • Nakon početnog unosa možete vidjeti prijedloge za svaki od parametara.
  • Klikom na rezultat pretrage možete dobiti više informacija o jedinici.

Parametri pretrage

Autor Naslov Godina Vrsta građe