Od obnavljanja „Preporoda“ (1990.) do danas utemeljeno je oko 70 općinskih društava, a koja čine osnovne jedinice “Preporoda”. Biblioteka Instituta za bošnjačke studije ima značaj središnje biblioteke u okviru Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, kao svjetske cjeline udruživanja Bošnjaka na području kulture.

Jedna od njezinih zadaća jeste i briga o bibliotekama općinskih društava, pa je u tom smislu u proteklom razdoblju na teren proslijeđeno na stotine knjiga, s težištem na onima koje su od značaja za bošnjačku kulturu, dok, s druge strane, zadaća Biblioteke jeste i da posredstvom općinskih društava što prije prikupi ono što se u većini knjiga, časopisa, zbornika, listova i drugih oblika pisanog iskaza objavljuje na prostorima Bosne i u svijetu od pera Bošnjaka ili o Bosni i Bošnjacima.

BZK „Preporod“ nastoji u svakom općinskom društvu osnovati biblioteku pa je u tom smislu izrađena Preporuka o osnivanju biblioteka u općinskim društvima, koja sadrži slijedeće:

  1. Matični odbor preporučuje svim općinskim društvima Bošnjaka „Preporod“ da osnuju, u okviru svoga programskog djelovanja, društvene biblioteke, koje će doprinositi postizanju „Preporodovih“ ciljeva;
  1. Biblioteke općinskih društava dopunjavat će već postojeću bibliotečku djelatnost u općinama, u skladu s posebnim ciljevima bošnjačke nacionalne kulture;
  1. Biblioteke općinskih društava bit će osnovane u skladu s Pravilnikom o radu biblioteka općinskih društava Bošnjaka „Preporod“;
  1. U cilju uspješnog rada biblioteka, sve biblioteke općinskih društava bit će povezane s Bibliotekom Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ u Sarajevu, kako bi trajno osigurale uvjete unapređenja rada i proširenja fonda knjiga;
  1. Matični odbor zadužuje Izvršni odbor Kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” u Sarajevu da, u saradnji s Bibliotekom Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“, pruži općinskim društvima finansijsku i drugu pomoć u osnivanju i vođenju biblioteka općinskih društava.