PRAVILNIK o radu Biblioteke Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sarajevo

Član 1.

Biblioteka je utemeljena u Institutu za bošnjačke studije (tada pod nazivom Centar za bosanskomuslimanske studije), koji je osnovala Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ (dalje u tekstu: Društvo), i pripada grupi specijalnih biblioteka.

Član 2.

Biblioteka opslužuje Institut za bošnjačke studije BZK „Preporod“ i njegov je sastavni dio.

Član 3.

Puni naziv Biblioteke glasi: Biblioteka Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“.

Član 4.

Knjižni fond Biblioteke popunjava se knjigama, separatima, časopisima, listovima i dokumentima iz temeljnih nacionalnih disciplina: bosanskog jezika, književnosti, historije, prava, etnologije i folklora, filozofije i sociologije Bošnjaka.

Član 5.

Biblioteka se finansira iz sredstava Društva.

Član 6.

Za nabavku knjiga zadužena je stalna Komisija za nabavku i otkup knjiga, koju sačinjavaju: bibliotekar Instituta (koji je ujedno i sekretar Komisije), direktor Instituta i predsjednik Društva. Bibliotekar mora uredno voditi evidenciju o kupljenim knjigama i utrošenim sredstvima.

Član 7.

Biblioteku vodi diplomirani bibliotekar i diplomirani komparativist (Filozofski fakultet) koji o svom radu podnosi izvještaj Matičnom odboru Društva i obavezno je u stalnom radnom odnosu.

Član 8.

Knjige se ne mogu iznositi izvan prostorija Biblioteke, već se koriste u čitaonici.

Član 9.

Sastavni dio Biblioteke su abecedni (autorski) katalog i stručni katalog knjiga, koje bibliotekar mora uredno voditi i dopunjavati novim bibliografskim podacima, a koji se obrađuju po međunarodnim sistemima i pravilima.

Član 10.

Biblioteka ima dva pečata, jedan okruglog, a drugi pravougaonog oblika s utisnutim tekstom: Biblioteka Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ Sarajevo.

Član 11.

Darovaocima knjiga bibliotekar je obavezan uručiti pismene zahvalnice.

Član 12.

Fond Biblioteke mogu koristiti znanstveni istraživači, doktorandi, magistrandi i studenti osnovnih nacionalnih disciplina te ostali zainteresirani članovi Društva i građani Bosne i Hercegovine.

Član 13.

Biblioteka Instituta i Izvršni odbor Društva zaduženi su za pružanje finansijske, stručne i druge pomoći općinskim društvima u osnivanju i vođenju biblioteka općinskih društava.

Član 14.

Kada se steknu uvjeti, Biblioteka je obavezna uspostaviti saradnju s Bibliotečko-informacionim sistemom u Bosni i Hercegovini.

Član 15.

Na osnovu čl. 31. Statuta Društva, u slučaja prestanka rada Društva, sav knjižni fond Biblioteke Instituta pripada Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.