PRAVILNIK o radu biblioteke općinskog društva

Član 1.

Biblioteka općinskog društva u organizacijskom pogledu sastavni je dio općinskog društva BZK „Preporod“, osnovana radi postizanja osnovnih ciljeva „Preporoda“.

Član 2.

Općinske biblioteke osnivaju se u svim općinskim društvima, ali uvijek tako da budu dopuna i pomoć već postojećim općinskim, školskim i drugim bibliotekama.

Član 3.

Osnovni knjižni fond biblioteka općinskih društava čine knjige od bitne važnosti za bošnjačku kulturu.

Član 4.

Izvršni odbor općinskog društva BZK „Preporod“ imenuje bibliotekara koji taj posao obavlja dobrovoljno, na osnovi ugovora ili kao radnik u stalnom radnom odnosu.

Član 5.

Bibliotekar vodi poslove biblioteke u skladu s važećim bibliotečkim propisima i uz saradnju s Bibliotekom Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ u Sarajevu.

Član 6.

Bibliotekar procjenjuje, u saradnji s bibliotekarom Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ u Sarajevu, kao i na osnovi prilika u općini sadržaj osnovnog knjižnog fonda. Na taj način biblioteka općinskog društva osigurat će da temeljne knjige, časopisi i novine značajni za bošnjačku kulturu budu dostupni članovima Društva i drugima.

Član 7.

Na osnovi Popisa temeljnih knjiga bošnjačke kulture, koje će svim općinskim bibliotekama dostaviti Izvršni odbor iz Sarajeva, bibliotekar je dužan osigurati uvjete da te knjige budu poznate i dostupne svim članovima općinskog društva.

Član 8.

Općinska društva BZK „Preporod“ osigurat će da u okviru biblioteke djeluje i javna čitaonica.

Član 9.

Biblioteke općinskih društava bit će, preko Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“ u Sarajevu, međusobno povezane, kako bi u budućnosti činile jedinstvenu bibliotečko-dokumentacijsku mrežu.

Član 10.

Biblioteka općinskog društva ima posebnu zadaću sakupljanja i čuvanja svih izdanja knjiga, časopisa, novina, gramofonskih ploča, fotografija, filmova, notnih zapisa, plakata, umjetničkih slika itd., nastalih na području djelovanja općinskog društva.