Biblioteka

Isma Kamberović, dipl. komparativist i bibliotekar

Telefon

+387 33 483 598

O biblioteci

Biblioteka Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini biblioteka je specijalnog tipa i matična biblioteka za biblioteke organizacijskih jedinica – općinskih, gradskih i regionalnih društava Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Biblioteka je osnovana 1992. godine s ciljem podrške projektima Instituta za bošnjačke studije, a prikuplja i čuva građu vezanu za bosanski jezik, bošnjačku i bosanskohercegovačku književnost, historiju, etnologiju i folklor Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, kao i za druge oblasti iz okvira bošnjačkih studija, nastojeći na jednom mjestu sabrati sve ono što su Bošnjaci objavili  u vidu knjiga, časopisa, listova, kalendara, spomenica, zbornika i ostalih publikacija u svim relevantnim nacionalnim disciplinama, kao i relevantnu građu o Bošnjacima i Bosni i Hercegovini.

Bibliotečki fond popunjava se poklonima, razmjenom publikacija i kupovinom. Prve knjige Biblioteci su poklonili prof. dr. Munib Maglajlić, prof. dr. Muhsin Rizvić, književnik Alija Isaković i gosp. Hajrudin Haračić. Biblioteci su poklonjene i tri  manje privatne  biblioteke: biblioteke akademika prof. dr. Avde Sućeske, gosp. Midhata Serdarevića i prof. dr. Kasima Suljevića, a u novije vrijeme i biblioteke prof. dr. Emine Memije, prof. dr. Muniba Maglajlića i prof. dr. Lamije Hadžiosmanović, kao i arhivska građa prof. dr. Muhsina Rizvića. Među otkupima izdvaja se četrdesetak važnih knjiga iz biblioteke turkologa Abdulaha Škaljića, a to su uglavnom knjige iz oblasti bošnjačke književnosti, od kojih je znatan dio izašao u izdanju Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije Muhameda Bekira Kalajdžića u Mostaru početkom 20. st. Od rijetkih knjiga koje Biblioteka čuva izdvajaju se: prvi i drugi svezak prvog izdanja Istočnog blaga Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, prvo i drugo izdanje knjiga o životu i običajima Bošnjaka  Antuna Hangija, prvo izdanje  muslimanskih narodnih pjesama Koste Hörmanna te prva izdanja knjiga Edhema Mulabdića, Osmana – Aziza, Safvet-bega Bašagića, Muse Ćazima Ćatića, Abdurezaka Hifzija Bjelevca, Hamze Hume, Ahmeda Muradbegovića, Hasana Kikića, Alije Nametka, Skendera Kulenovića, Meše Selimovića, Maka Dizdara i dr. Od rariteta iz periodike izdvajaju se časopisi Gajret, Biser, Novi Behar, kalendar Narodna Uzdanica, Naše starine i dr.

Fond Biblioteke trenutno čini oko 20.000 biranih bibliotečkih jedinica iz oblasti bošnjačkih studija, a koristi se besplatno u čitaonicama Biblioteke i dostupan je istraživačima angažiranim na projektima Instituta za bošnjačke studije, kao i svim drugim istraživačima, doktorandima, magistrandima i studentima te svim drugim korisnicima. Biblioteka ima izrađen autorsko-abecedni i stručni katalog, a uz tradicionalne biblioteka razvija i digitalne informacijske usluge te provodi digitalizacijske projekte. U Biblioteci se obavljaju i bibliografski poslovi, a jedna od zadaća Biblioteke jeste i briga o bibliotekama organizacijskih jedinica – općinskih, gradskih i regionalnih društava Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.