Organi i službe

Direkcija / Kabinet predsjednika

Prof. dr. Sanjin Kodrić, predsjednik
Almedina Glamoč, kabinet predsjednika i tehnički sekretar

Telefon

+387 33 483 590

Fax

+387 33 483 599

 


Generalni projekt-menadžer

Filip Mursel Begović

Telefon

-

 


Generalni sekretar

Nazif Salčin

Telefon

+387 033 483 592

 


Šef Matičnih službi

Merjem Čolpa Hodžić

Telefon

+387 33 483 593

 


Služba za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove

Telefon

+387 33 483 594

 


Institut za bošnjačke studije

-, direktor
Dr. Ahmed Kulanić, Projekt-menadžer za nauku i obrazovanje

Telefon

+387 33 483 595
+387 33 483 596

 


Centar za izdavaštvo i medije / Radio-televizija "Preporod"

Telefon

+387 33 483 597

E-mail

 


Biblioteka

Isma Kamberović, dipl. komparativist i bibliotekar

Telefon

+387 33 483 598