Predsjednik

Prof. dr. Sanjin Kodrić

Telefon

+387 33 483 590

Predsjednik

Prof. dr. Sanjin Kodrić (Sarajevo, 1978) predsjednik je Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini.

Redovni je profesor bošnjačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje je i predsjednik Vijeća Doktorskog studija iz književnosti naroda Bosne i Hercegovine, a bio je i šef Odsjeka te rukovodilac Instituta za književnost i Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti, dok je kao gostujući profesor ili po pozivu predavao na diplomskim, magistarskim i doktorskim studijima na više univerziteta u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Posebno se bavi novijom bošnjačkom i bosanskohercegovačkom književnošću (19. i 20. st.) i kulturnom historijom Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, kao i teorijom historije književnosti i savremenim književnim i kulturalnim teorijama. Autor je više od 100 naučnih i brojnih stručnih radova objavljenih u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i šest autorskih naučnih knjiga:

  1. Književna prošlost i poetika kulture (Teorija novog historicizma u bosanskohercegovačkoj književnohistorijskoj praksi), Slavistički komitet, Sarajevo, 2010.
  2. Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012.
  3. Studije iz kulturalne bosnistike (Književnoteorijske i književnohistorijske teme), Slavistički komitet, Sarajevo, 2018.
  4. Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini), Dobra knjiga, Sarajevo, 2018.
  5. Kako su Bošnjaci vidjeli muslimanski Orijent i evropski Zapad (Kulturalno-imagološke studije iz bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti), Dobra knjiga, Sarajevo, 2018.
  6. Studia o literaturze Bośni i Hercegowiny: Globalne w lokalnym, tłumaczenie Magdalena Połczyńska i Magdalena Jankowska, wstęp Bogusław Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2019.

Također, uredio je i/ili priredio više od 30 knjiga i zbornika radova, među kojima i autentično i definitivno izdanje pjesničke zbirke Kameni spavač Maka Dizdara (2017) te izdanje pripovjedačke zbirke Pobune Derviša Sušića u ediciji Bošnjačka književnost u 100 knjiga Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ (2017). Učesnik je ili voditelj dvadesetak domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, a organizirao je ili učestvovao u organizaciji tridesetak domaćih i međunarodnih naučnih skupova, sve to uz učešće na više od 100 naučnih skupova u zemlji i, prije svega, u inostranstvu.

Uz različite druge domaće i inostrane naučne, akademske i profesionalne aktivnosti, izvršni je urednik i član Redakcionog odbora edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga, jedan od osnivača i zamjenik predsjednika Slavističkog komiteta u Bosni i Hercegovini, gdje je i rukovodilac Odjeljenja za književnost i kulturalne studije te urednik biblioteke Bosnistika i kongresnih zbornika Bosanskohercegovački slavistički kongres za oblast književnosti i kulture, kao i član rukovodstva Bosanskog filološkog društva, gdje je (su)urednik za oblast književnosti u Redakciji časopisa Pismo i konferencijskih zbornika Sarajevski filološki susreti. Između ostalog, član je i Komisije za komparativno proučavanje slavenskih književnosti pri Međunarodnom komitetu slavista, kao i član uredništava, redakcija i/ili naučnih odbora više naučnih časopisa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu (Bosnistika plus, Philological Studies, Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, Poznańskie Studia Slawistyczne, Slavica Lodziensia, Univerzitetska misao i dr.).

Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj naučni, akademski i kulturni rad, uključujući i Plaketu „Hasan Kaimija“ za najbolju knjigu iz humanističkih i društvenih nauka objavljenju 2017. i 2018. godine u Bosni i Hercegovini, koja mu je dodijeljena za knjigu Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini).