SANJAO/LA SAM JEDAN SAN 2014.
Literarni radovi
Prva nagrada
Amna Bandić, VIII3 razred
OŠ 6. mart, Hadžići
Druga nagrada
Esma Omerspahić, III razred
PPOŠ Isa-beg Ishaković, Sarajevo
Treća nagrada
Lamija Topoljak, VIII1 razred
OŠ Dubravica, (Preočica) Vitez
Likovni radovi
Prva nagrada
Ena Pečenković, VII razred
OŠ Gornje Prekounje, (Ripač) Bihać
Druga nagrada
Bakir Koro, VII1 razred
OŠ Kovačići, Sarajevo
Treća nagrada
Naida Dedić, VII1 razred
OŠ Duboki Potok, Srebrenik
Mirza Šabić, IV2 razred
OŠ Safvet-beg Bašagić, Sarajevo
Priznanje nastavnicama i nastavnicima
U oblasti literarnog stvaralaštva
Aida Hećimović
PPOŠ Isa-beg Ishaković, Sarajevo
Senada Jusić
Druga osnovna škola, Bugojno
Arslan Tanović
OŠ Musa Ćazim Ćatić, Zenica
U oblasti likovnog stvaralaštva
Mirza Ibrahimpašić
OŠ Gornje Prekounje, (Ripač) Bihać
Amra Kozić
OŠ Kovačići, Sarajevo
Jasminka Hafičević,
OŠ Hasan Kikić, Gračanica