all on boardNERMINA KURSPAHIĆ (1956) je dobitnik prve nagrade “Alija Isaković” za najbolji originalni dramski tekst All on board. Nagradu je ustanovila BZK “Preporod” da podstakne domaće dramsko stvaralaštvo.

Laureat ove nagrade Nermina Kurspahić se prvi put u javnosti javlja dramom. Inače, još od studentskih dana piše raznorodne tekstove: ona je romanopisac, esejist, kritičar, pjesnik… Sada i dramski pisac, ima još dvije završene drame. Objavila je roman Iščezavanje plavih jahača, koji je preveden na turski, knjige eseja: HijatusSarajevski ratni poglediLikovna kazivanja i zbirku poezije Skoro će i tebi kraj. Knjiga Sarajevski ratni pogledi je dobila SOROS-ovu nagradu za esej 1999. godine, a Hijatus je na engleskom jeziku objavljen u Londonu.

Nermina Kurspahić je dugogodišnji pratilac kulturnih zbivanja, koja je ugradila u pozorišnu, likovnu i književnu kritiku, eseje, studije, članke. Također piše tekstove koji imaju kulturološko-sociološke pretpostavke i fenomenološki pristup stvarnosti i pojavama u njoj. Objavljivala je na štirokom prostoru bivše Jugoslavije, u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Meksiku.

Naša šira javnost Nerminu Kurspahić posebno pamti po hrabrom stavu i oštrini pera. Nezaboravni su njezini tekstovi iz vremena agresije kad je objavljivala smjele i oštre tekstove na savremenu situaciju. Ona se odvažila i da “uzme pravu mjeru” umišljenim veličinama s Filozofskog fakulteta, svojim profesorima koji su se preselili u “prijestonicu” na Pale, kao i poeziji Radovana Karadžića. Odgovor na te britke kritike bila je savršeno precizno usmjerena granata u njenu sobu. Karakteristika angažmana Nermine Kurspahić na pojave iz savremenosti je hrabrost i jezik u kome se stvari i pojave imenuju pravim imenima bez eufemizama.

U vremenu agresije, kada su se gasile mnoge kulturne ustanove, među njima je bila i revija za umjetnost, nauku i kulturu Odjek, u kome je Nermina Kurspahić bila urednik. Neposredno nakon što je prestao izlaziti, ona preuzima na sebe odgovornost i obavezu da ponovo pokrene Odjek. I čudesnom energijom, upornošću i marljivošću, nalazi sredstva, saradnike, štampara, i list je ponovo u javnosti. I danas ga vodi kao glavni i odgovorni urednik, javlja se u intervalima koje određuju objektivne okolnosti.

Iz ovih elemenata kratke biografije Nermine Kurspahić vidi se koliko se povoda može naći za pisanje o njoj. Ovo je samo bilješka povodom nagrade. Koja je došla u prave ruke. Čestitamo.

Prof. dr. Emina Memija (2004.)