Na osnovi odluke Matičnog odbora od 12. 10. 2001. godine o ustanovljenju „Preporodovih“ nagrada i priznanja, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja na svojoj sjednici od  7. 12. 2005. godine donio je sljedeću

O D L U K U

Član 1.

„Preporodovu“ nagradu  za znanost za 2005. godinu Odbor za nagrade dodjeljuje  Abdulahu Šarčeviću, filozofu.

Član 2.

„Preporodovu“ nagradu za  umjetnost za 2005. godinu Odbor za nagrade dodjeljuje Halilu Tikveši, akademskom slikaru grafičaru.

Član 3.

„Preporodovu“ nagradu za  kniževnost za 2005. godinu Odbor za nagrade dodjeljuje Nedžadu Ibrišimoviću, književniku.

Član 4.

Novčana vrijednost pojedinačnih nagrada iznosi 2.000,00 KM

O b r a z l o ž e nj e

U prijedlogu za nagrade iz oblasti znanosti, umjetnosti i književnosti bilo je više pojedinaca. Odbor za nagrade u sastavu Nijaz Alispahić, književnik; Amila Bakšić, prvakinja Opere; prof. dr. Sulejman Bosto, mr. Azra Begić, historičarka umjetnosti, Irfan Horozović, književnik, prof. dr. Enes Karić; Tvrtko Kulenović, akademik; prof. dr. Nedžad Mulabegović; prof. dr. Enes Pelidija; prof. dr. Avdo Sofradžija i prof. dr. Fuad Šišić, većinom glasova odlučio je da drugu „Preporodovu“ nagradu iz područja znanosti dobije Abdulah Šarčević, iz područja umjetnosti Halil Tikveša, te iz područja književnosti Nedžad Ibrišimović. Odluka o dodjeli nagrada donesena je na osnovi pismenog obrazloženja Odbora za dodjelu nagrada, koje je sadržavalo opis djela nagrađenog pojedinca i ocjenu njegovog značaja u ukupnosti bošnjačke znanosti, umjetnosti i književnosti.

                                                                         Predsjednik Odbora

                                                                  Prof. dr. Nedžad Mulabegović, s. r.

U Sarajevu, 7. 12. 2005.

Broj: 03-415