Na osnovi odluke Matičnog odbora od 12. 10. 2001. godine o ustanovljenju „Preporodovih“ nagrada i priznanja, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja na svojoj sjednici od  28. 10. 2002. godine donio je sljedeću:

O D L U K U

Član 1.

Prvu „Preporodovu“ nagradu  za znanost za 2002. godinu Odbor za nagrade dodjeljuje  Mustafi Imamoviću, historičaru.

Član 2.

Prvu „Preporodovu“ nagradu za  kniževnost za 2002. godinu Odbor za nagrade dodjeljuje Abdulahu Sidranu, književniku.

Član 3.

Prvu „Preporodovu“ nagradu za  umjetnost za 2002. godinu Odbor za nagrade dodjeljuje Danisu Tanoviću, reditelju.

Član 4.

Novčana vrijednost pojedinačnih nagrada iznosi 2.000,00 KM.

 

O b r a z l o ž e nj e

U prijedlogu za nagrade iz oblasti znanosti, umjetnosti i književnosti bilo je više pojedinaca. Odbor za nagrade u sastavu Nijaz Alispahić, književnik; Amila Bakšić, prvakinja Opere;  mr. Azra Begić, historičarka umjetnosti; Irfan Horozović, književnik; prof. dr. Enes Karić; Tvrtko Kulenović, akademik; prof. dr. Enes Pelidija; prof. dr. Faruk Selesković; prof. dr. Avdo Sofradžija; Abdulah Sidran, akademik i prof. dr. Fuad Šišić, većinom glasova odlučio je da prvu „Preporodovu“ nagradu iz područja znanosti dobije Mustafa Imamović, iz područja književnosti Abdulah Sidran, te iz područja umjetnosti Danis Tanović. Odluka o dodjeli nagrada donesena je na osnovi pismenog obrazloženja Odbora za dodjelu nagrada, koje je sadržavalo opis djela nagrađenog pojedinca i ocjenu njegovog značaja u ukupnosti bošnjačke znanosti, umjetnosti i književnosti.

Predsjednik Odbora

Prof. dr. ENES KARIĆ, s. r.

U Sarajevu, 1. 11. 2002.