Na osnovi člana 30. Statuta Bošnjačke zajednice “Preporod”, Matični odbor BZK “Preporod” na sjednici  održanoj 12. oktobra/listopada 2001. donosi

O D L U KU

o ustanovljenju “Preporodovih” nagrada za nauku, umjetnost i književnost

Član 1.

“Preporodove” nagrade  bit će dodjeljivane svake treće godine za najbolju ostvarenje iz područja nauke, umjetnosti i književnosti.

Član 2.

Nagrade se zovu “Preporodove” nagradae za nauku, umjetnost i književnost.

Član 3.

Odluku o dodjeli nagrade donosi Odbor u sljedećem sastavu:

 1. Nijaz Alispahić, književnik
 2. Amila Bakšić, prvakinja Opere
 3. Azra Begić, historičar umjetnosti
 4. Irfan Horozović, književnik
 5. dr. Enes Karić
 6. Tvrtko Kulenović, akademik
 7. dr. Enes Pelidija
 8. dr. Faruk Selesković
 9. Abdulah Sidran, akademik
 10. dr. Avdo Sofradžija
 11. dr. Fuad Šišić

Član 4.

Odluka o dodjeli Nagrada donosi se većinom glasova članova Odbora, pri čemu je odlučivanje punovažno kada sjednici prisustvuju dvije trećine članova.

Član 5.

Odluka o dodjeli Nagrada donosi se na osnovi pismenog prijedloga koji, uz ostalo, sadrži i sljedeće: opis djela predloženog za nagradu i ocjenu njegovog značaja u ukupnosti bošnjačke nauke, umjetnosti i književnosti..

Član  6.

Vrijednost nagrade iznosi 2.000 KM.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                        Predsjednik Matičnog odbora

                                                                                            Prof. dr. Adnan Silajdžić

Broj: 03-253

Sarajevo, 12. 10. 2001.