Na osnovi odluke Matičnog odbora od 12. 10. 2001. godine o ustanovljenju nagrada i priznanja, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja na svojoj sjednici održanoj 28. 10. 2002. godine donio je sljedeću

O D L U K U
I

“Preporodovo” priznanje za očuvanje i učvršćenje države Bosne i Hercegovine koje se dodjeljuje pripadnicima drugih naroda, Odbor za nagrade i priznanja za 2002. godinu, dodijelio je dr. Noelu Malcolmu i dr. Muhamedu Mahathiru.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Odbor za dodjelu “Preporodovih” nagrada i priznanja u prvobitnom prijedlogu imao je više pojedinaca  koji su svojim radom u posljednjih deset godina doprinijeli očuvanju i učvršćenju države Bosne i Hercegovine. Većinom glasova Odbor je odlučio da prva “Preporodova” priznanja dobiju dr. Noel Malcolm, britanski historičar i dr. Mahathir Mohamed, premijer Malezije.

Predsjednik Odbora
Prof. dr. Enes Karić

Broj: 03-314
U Sarajevu, 1. 11. 2002.