Na osnovi člana 30. Statuta Bošnjačke zajednice “Preporod”, Matični odbor BZK “Preporod” na sjednici  održanoj 12. oktobra/listopada 2001. donosi

ODLUKU

o ustanovljenju posebnog “Preporodovog” priznanja pripadnicima drugih naroda za očuvanje države Bosne i Hercegovine

Član 1.  Priznanje iz tačke 1. ove odluke dodjeljivat će se svake treće godine ili po potrebi.

Član 2. Priznanje se zove “Preporodovo” priznanje pripadnicima drugih naroda koji su svojim radom doprinijeli afirmaciji Bosne i Hercegovine.

Član 3. Odluku o dodjeli priznanja  donosi Odbor u sljedećem sastavu:

 1. Nijaz Alispahić, književnik
 2. Amila Bakšić, prvakinja Opere
 3. Mr. Azra Begić, historičar umjetnosti
 4. Irfan Horozović, književnik
 5. Prof. dr. Enes Karić
 6. Tvrtko Kulenović, akademik
 7. Prof. dr. Enes Pelidija
 8. Prof. dr. Faruk Selesković
 9. Abdulah Sidran, akademik
 10. Prof. dr. Avdo Sofradžija
 11. Prof. dr. Fuad Šišić

Član 4.  Odluka o dodjeli priznanja donosi se većinom glasova članova Odbora, pri čemu je odlučivanje pravosnažno kada sjednici prisustvuju dvije trećine članova.

Član 5.  Odluka o dodjeli priznanja donosi se na osnovi pismenog prijedloga koji, uz ostalo, sadrži i slijedeće: opis djela predloženog za priznanje i ocjenu njegovog značaja u

potvrdi države Bosne i Hercegovine.

Član 6. Priznanja nisu novčanog karaktera i dodjeljuju se jednom u tri godine ili po potrebi.

Član 7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Matičnog odbora

Prof. dr. Adnan Silajdžić

Broj: 03-254

Sarajevo, 12. 10 2001.