Edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga književno-naučni je projekt s ciljem književnohistorijske sistematizacije, valorizacije i afirmacije povijesti bošnjačke književnosti u njezinoj sveukupnosti, odnosno počev od srednjeg vijeka i početaka bošnjačkog književnog stvaranja, pa sve do savremenosti i recentnog književnog trenutka. Riječ je, dakle, o kapitalnom projektu koji obuhvata cjelinu bošnjačke književne prakse i koji, prvi put u dugom povijesnom postojanju Bošnjaka kao naroda, na naučan način, odnosno na način savremene književne historiografije, predstavlja fenomen bošnjačke književnosti kao takve u njezinoj sveukupnosti. Izdavač Edicije je Bošnjačka zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, odnosno Institut za bošnjačke studije kao naučnoistraživačka organizacijska jedinica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, a sama Edicija slovi kao najznačajniji projekt u oblasti nauke o književnosti i kulturi Bosne i Hercegovine, kako je svojevremeno zvanično ocijenjena.

Edicija se kontinuirano objavljuje počev od 1995. godine, a čini je planiranih 20 kola od po pet knjiga, tj. sveukupno 100 knjiga, pri čemu je dosad objavljeno 12 kola (60 knjiga), dok je 13. kolo u pripremi. Sva djela objavljena u Ediciji priređena su u skladu s najvišim naučnim, odnosno književnohistorijskim i tekstološkim standardima te opremljena pratećom književnohistorijskom studijom i drugom propisanom književnohistorijskom aparaturom (biografija, bibliografija i literatura), kao i podvrgnuta naučnoj provjeri kako sa strane recenzenata svake knjige objavljene u Ediciji, tako i sa strane Redakcionog odbora i uredništva Edicije. Zajedno s prof. dr. Muhsinom Rizvićem i Alijom Isakovićem, jedan od začetnika i prvi urednik Edicije bio je prof. dr. Enes Duraković, a prvi Redakcioni odbor sačinjavali su prof. dr. Đenana Buturović, prof. dr. Enes Duraković, Hadžem Hajdarević, prof. dr. Munib Maglajlić, prof. dr. Emina Memija, Jasmina Musabegović i prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović. Tokom godina mijenjali su se urednici Edicije i članovi Redakcionog odbora, a među njima bili su i prof. dr. Fehim Nametak i mr. Džafer Obradović, uz veći broj priređivača i recenzenata pojedinačnih knjiga.

 

Urednik Edicije: Irfan Horozović

Izvršni urednik Edicije: prof. dr. Sanjin Kodrić

Urednik: Edin Mulać

Redakcioni odbor: prof. dr. Alena Ćatović, prof. dr. Muhidin Džanko, prof. dr. Dijana Hadžizukić, Hadžem Hajdarević, prof. dr. Sead Šemsović i prof. dr. Sanjin Kodrić

Sekretar Redakcionog odbora: Edin Mulać

 

Dosad objavljeno:

 

I KOLO (1995)

Usmena epika Bošnjaka (7)

Usmena balada Bošnjaka (9)

Poezija Bošnjaka na orijentalnim jezicima (12)

Edhem Mulabdić: Zeleno busenje (27)

Alija Isaković: Drame (68)

 

II KOLO (1996)

Kosta Hörmann: Narodne pjesme Bošnjaka I (2)

Kosta Hörmann: Narodne pjesme Bošnjaka II (3)

Abdurezak Hifzi Bjelevac: Minka (32)

Ahmed Muradbegović: Haremska lirika – Haremske novele (36)

Nedžad Ibrišimović: Ugursuz (75)

 

III KOLO (1997)

Zbornik alhamijado književnosti (11)

Šemsudin Sarajlić: Iz bosanke romantike; Nafija Sarajlić: Teme (31)

Meša Selimović: Tvrđava (40)

Mak Dizdar: Kameni spavač (52)

Zuko Džumhur: Putopisi (57)

 

IV KOLO (1999)

Bošnjačka epigrafika (1)

Safvet-beg Bašagić: Pjesme, prepjevi, drame (25)

Hamza Humo: Grozdanin kikot (34)

Muhamed Kondžić: Sužnji (69)

Abdulah Sidran: Sarajevska zbirka (84)

 

V KOLO (2002)

Avdo Međedović: Ženidba Smailagić Mehe (6)

Musa Ćazim Ćatić: Pjesme, prepjevi, eseji (29)

Alija Nametak: Trava zaboravka (46)

Ibrahim Kajan: Melek; Enes Kišević: Ljubavna Harfa (88)

Dževad Karahasan: Istočni diwan (97)

 

VI KOLO (2003)

Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak: Narodno blago (23)

Hamid Dizdar: Pjesme i pripovijetke (44)

Skender Kulenović: Ponornica (48)

Bisera Alikadić: Pjesme – Larva (77)

Hadžem Hajdarević: Ušća; Semezdin Mehmedinović: Sarajevo blues (96)

 

VII KOLO (2004)

Krajišnička pisma (5)

Usmena proza Bošnjaka (10)

Ćamil Sijarić: Miris lišća orahova (55)

Midhat Begić: Eseji i kritike (56)

Jasmina Musabegović: Skretnice (83)

 

VIII KOLO (2005)

Fadil-paša Šerifović: Divan (18)

Muhsin Rizvić: Književne studije (62)

Sead Fetahagić: Novele – Drame (73)

Irfan Horozović: U sumrak padaju jabuke – Berlinski nepoznati prolaznik (86)

Kemal Mahmutefendić: Putnici; Džemaludin Alić: Sanjar u svetom obilju (87)

 

IX KOLO (2006)

Usmena lirika Bošnjaka (8)

Skender Kulenović: Pjesme – Ogledi (47)

Ahmet Hromadžić: Okamenjeni vukovi; Šukrija Pandžo: Samo još kosovi zvižduću (53)

Tvrtko Kulenović: Putopisi – Čovjekova porodica (78)

Zilhad Ključanin: Šehid – Pjesme (95)

 

X KOLO (2007)

Osman – Aziz: Bez nade; Edhem Mulabdić: Na obali Bosne (24)

Safvet-beg Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (26)

Husein Đogo Dubravić: Sreća mladog Ljubovića (35)

Kasim Prohić: Eseji (72)

Sead Begović: Sve opet postoji; Tahir Mujičić: Tursko groblje (93)

 

XI KOLO (2010)

Omer Novljanin – Ahmed Hadžinesimović: Ljetopisi; Jusuf Livnjak: Putopis (17)

Enver Čolaković: Legenda o Ali-paši (41)

Feđa Šehović: Gorak okus duše – Drame (61)

Husein Bašić: Tuđe gnijezdo (66)

Džemaludin Latić: Mejtaš i vodica; Amir Brka: Dovoljno za radost (99)

 

XII KOLO (2017)

Hasan Kikić: Provincija u pozadini (33)

Derviš Sušić: Pobune (58)

Izet Sarajlić: Nekrolog glagolu voljeti; Husein Tahmiščić: Poziv na putovanje (65)

Alija Isaković: Taj čovjek – Jednom (67)

Ferida Duraković: Pohvala drvetu; Selim Arnaut: Plodovi (94)

 

XIII KOLO je u pripremi, a njegovo objavljivanje očekuje se tokom 2020. godine.