Edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga književno-naučni je projekt s ciljem književnohistorijske sistematizacije, valorizacije i afirmacije povijesti bošnjačke književnosti u njezinoj sveukupnosti, odnosno počev od srednjeg vijeka i početaka bošnjačkog književnog stvaranja, pa sve do savremenosti i recentnog književnog trenutka. Riječ je, dakle, o kapitalnom projektu koji obuhvata cjelinu bošnjačke književne prakse i koji, prvi put u dugom povijesnom postojanju Bošnjaka kao naroda, na naučan način, odnosno na način savremene književne historiografije, predstavlja fenomen bošnjačke književnosti kao takve u njezinoj sveukupnosti. Izdavač Edicije je Bošnjačka zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, odnosno Institut za bošnjačke studije kao naučnoistraživačka organizacijska jedinica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, a sama Edicija slovi kao najznačajniji projekt u oblasti nauke o književnosti i kulturi Bosne i Hercegovine, kako je svojevremeno zvanično ocijenjena.

Edicija se kontinuirano objavljuje počev od 1995. godine, a čini je planiranih 20 kola od po pet knjiga, tj. sveukupno 100 knjiga, pri čemu je dosad objavljeno 12 kola (60 knjiga), dok je 13. kolo u pripremi. Sva djela objavljena u Ediciji priređena su u skladu s najvišim naučnim, odnosno književnohistorijskim i tekstološkim standardima te opremljena pratećom književnohistorijskom studijom i drugom propisanom književnohistorijskom aparaturom (biografija, bibliografija i literatura), kao i podvrgnuta naučnoj provjeri kako sa strane recenzenata svake knjige objavljene u Ediciji, tako i sa strane Redakcionog odbora i uredništva Edicije. Zajedno s prof. dr. Muhsinom Rizvićem i Alijom Isakovićem, jedan od začetnika i prvi urednik Edicije bio je prof. dr. Enes Duraković, a prvi Redakcioni odbor sačinjavali su prof. dr. Đenana Buturović, prof. dr. Enes Duraković, Hadžem Hajdarević, prof. dr. Munib Maglajlić, prof. dr. Emina Memija, Jasmina Musabegović i prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović. Tokom godina mijenjali su se urednici Edicije i članovi Redakcionog odbora, a među njima bili su i prof. dr. Fehim Nametak i mr. Džafer Obradović, uz veći broj priređivača i recenzenata pojedinačnih knjiga.

Urednik edicije

Irfan Horozović

Izvršni urednik Edicije

prof. dr. Sanjin Kodrić

Urednik

Edin Mulać

Redakcioni odbor

prof. dr. Alena Ćatović, prof. dr. Muhidin Džanko, prof. dr. Dijana Hadžizukić, Hadžem Hajdarević, prof. dr. Sead Šemsović i prof. dr. Sanjin Kodrić

Sekretar Redakcionog odbora

Edin Mulać

Objavljeno

XIII KOLO je u pripremi, a njegovo objavljivanje očekuje se tokom 2020. godine.